045 1440 544 posti@loistoviihde.fi

Laskutustiedot

Loisto-Viihdepalvelut Oy

Pohjatie 24, 08700 Lohja
Y-tunnus: 20056343
laskutus@loistoviihde.fi

Laskut lähetettävä selkeällä erittelyllä, jossa ilmenee tekijä, päivämäärä sekä keikkapaikka.
Minimimaksuehto 14pv/netto. Nopeammalla maksuehdolla lähetetyistä laskuista sovittava erikseen tilaajan kanssa.

Ilman tilaajan hyväksyntää laskut maksetaan 14pv kuluessa keikkapäivästä/laskun päiväyksestä.

Laskut paperisena postitse tai PDF-muodossa sähköpostiin.